Kur është një matricë në formë shkalle të rreshtit?

Përmbajtje:

Kur është një matricë në formë shkalle të rreshtit?
Kur është një matricë në formë shkalle të rreshtit?

Video: Kur është një matricë në formë shkalle të rreshtit?

Video: Kur është një matricë në formë shkalle të rreshtit?
Video: e Mesimi Klasa 4 - 4655 Matematikë - Pjesëtimi i numrave me një numër njëshifror pa zbërthim 2023, Dhjetor
Anonim

Një matricë është në formën e shkallës së rreshtit nëse plotëson kërkesat e mëposhtme: Numri i parë jozero nga e majta ("koeficienti kryesor") është gjithmonë në të djathtë të numrit të parë jozero në rreshtin e mësipërm. Rreshtat që përbëhen nga të gjitha zerot janë në fund të matricës.

Cila nga matricat e mëposhtme është në formën e echelonit të rreshtit?

Një matricë është në formën e skalionit të rreshtit të reduktuar (i quajtur edhe forma kanonike e rreshtit) nëse plotëson kushtet e mëposhtme: Është në formën e eshelonit të rreshtit. Hyrja kryesore në çdo rresht jozero është 1 (i quajtur 1 kryesor). Çdo kolonë që përmban një 1 në krye ka zero në të gjitha hyrjet e tjera të saj.

Kur një matricë është në formën e eshelonit të rreshtit të reduktuar do të ketë?

Një matricë është në formë të reduktuar rresht-shkallë kur plotësohen të gjitha kushtet e formës rresht-shkallë dhe të gjithë elementët sipër, si dhe më poshtë, ata kryesorë janë zero. Nëse ka një rresht me të gjitha zerot, atëherë ai është në fund të matricës. Elementi i parë jozero i çdo rreshti është një.

A ka çdo matricë një formë shkalle rreshti?

Siç e kemi parë në seksionet e mëparshme, ne e dimë se çdo matricë mund të sillet në formën e reduktuar të rreshtit të shkallës nga një sekuencë operacionesh rreshtash elementare.

Cila nga matricat e mëposhtme është një shembull i formës së shkallës?

A m X n matrica është në formën e skalionit të rreshtit nëse plotëson vetitë e mëposhtme 1, 2 dhe 3. Për më tepër, matrica m X n është në formën e skalionit të rreshtit të reduktuar nëse i plotëson të gjitha vetitë e mëposhtme: 1. Nëse ka ndonjë rresht zero, ato duhet të jenë në fund të matricës.

Row Echelon Form of a Matrix

Row Echelon Form of a Matrix
Row Echelon Form of a Matrix

Recommended: